Medlemsliste

LT Nr.

Navn

Dato

LT 40

Keth

3/11-1999

LT 205

Niels

3/11-1999

LT 12

Hans

29/3-2007

LT 141

Merry

9/4-2013

LT 43

Kurt

9/4-2013

LT 010

Carsten

9/4-2013

LT 41

John

 

LT Nr.

Navn

By

01

Klubben

Virum

02

Lone

Stevns

03

Maja

Virum

04

Tina

Lyngby

05

Gudrun

Virum

06

Laila (Må ikke udgives)

 

07

Helle

Lyngby

08

Nicklas

 

09

Jørgen (Må ikke udgives)

 

10

Carsten (Må ikke udgives)

 

11

Lea

Lyngby

12

Hans

Lyngby

13

Marianne

Bagsværd

14

Otto

Farum

15

Lis

Virum

16

Nina

Lyngby

17

Lars

Søborg

18

Masja

Søborg

19

Michael

Bagsværd

20

Merete

Bagsværd

21

Mads (Webmaster)

Virum

22

Daniel

Lyngby

23

Maria

Bagsværd

24

Anders

Lyngby

25

Ib

Lyngby

26

Tommy

Nærum

27

Thomas

Lyngby

28

 

 

29

Peder

Virum

30

Mona

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

Rikke

Virum

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

39

 

 

40

Keth

Virum

41

John (Formand)

Virum

42

Dorrit

Virum

43

Kurt

Virum

44

Steen

Søborg

45

Birte

Lyngby

46

 

 

47

 

 

48

 

 

49

Mikkel

Lyngby

50

Hanne

Virum

51

René

Virum

52

 

 

53

 

 

54

 

 

55

 

 

56

 

 

57

 

 

58

 

 

59

 

 

60

 

 

61

Vinnie

Søborg

62

Pia

Nærum

63

Per

Søborg

64

Benjamin

Ugerløse

65

Anita

Rødvig

66

Karina

 

67

 

 

68

 

 

69

Susanne (Må ikke udgives)

 

70

 

 

71

Michael

Gentofte

72

Pieternella

Gentofte

73

 

 

74

 

 

75

Kitt

Lyngby

76

 

 

77

Ellinor (Må ikke udgives)

 

78

Kim

Virum

79

 

 

80

Henrik

Søborg

81

 

 

82

Margit

Farum

83

John

Farum

84

 

 

85

 

 

86

 

 

87

Kim

Virum

88

Mathilde

Farum

89

 

 

90

Mathias

Virum

91

 

 

92

 

 

93

 

 

94

 

 

95

 

 

96

 

 

97

Camilla

Virum

98

 

 

99

Ejlif

Bagsværd

100

Berit

Søborg

101

Thor

 

104

Torben (Må ikke udgives)

 

107

Tina

Virum

108

Mikael

Lyngby

113

Pia

Virum

117

Kim (Næstformand)

Lyngby

121

Erik

Allerrød

123

Mette

Viirum

130

Bertil

Virum

139

Mathilde

Virum

140

Ditte

Virum

141

Merry

Virum

163

Brian

Roskilde

164

Marianne

Virum

165

Jeanne

Farum

169

Mia (Kasserer)

Lyngby

171

René

Farum

179

Margit

Farum

199

Erik (Wiggers)

Gl. Holte

205

Niels

Lyngby

206

Ingrid

Nærum

207

Steen

Nærum

213

Mette

Bagsværd

216

Kjeld

Bagsværd

219

Ellen

Bagsværd

221

Lasse

Allerød

241

Malene

Lyngby

269

Isabella

Lyngby

288

Bettie

Nærum

369

Anna

Lyngby

401

Katrine

Lyngby

402

 

 

403

Victoria

Lyngby

408

Nastasja

Lyngby

409

Christian

Lyngby

Antal medlemmere pr. 1/3-2017

80

Velkommen til nye medlemmere

LT Nr.

Navn

LT 14

Otto

LT 25

Ib

LT 66

Karina

 

 

Æresmedlemmere

Medlemsliste